Ban liên lạc cựu sinh viên UFM họp phiên đầu tiên  
  • 20/02/2020

Ban liên lạc cựu sinh viên UFM họp phiên đầu tiên

Ngày 15/02/2020, Ban liên lạc Cựu sinh viên UFM nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã họp phiên đầu tiên nhằm giới thiệu thường trực, các tiểu Ban liên lạc; báo cáo dự thảo chương trình hoạt động của các tiểu ban và báo cáo tài chính, quy định thu – chi tài chính của ban liên lạc. Tham dự và chủ trì phiên họp có sự hiện diện của TS. Nguyễn Văn Hiến, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban liên lạc Cựu sinh viên UFM cùng đông đảo các thành viên thuộc Ban liên lạc.

HỘI NGHỊ CỰU SINH VIÊN UFM NHIỆM KỲ 2020 – 2024  
  • 13/01/2020

HỘI NGHỊ CỰU SINH VIÊN UFM NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Ngày 12/01/2020, trường Đại học Tài chính – Marketing đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Cựu sinh viên UFM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2024 với sự tham dự của TS. Lê Trung Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn Hiến, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban liên lạc lâm thời Cựu sinh viên UFM cùng đông đảo các đại biểu là cựu sinh viên UFM qua các thời kỳ.